Sips groeit na bijna 32 jaar nog steeds in haar positie van 'best of class' van tandlaboratoria in de Benelux. Onder de onvermoeide leiding van 'nestor' Ruud Sips groeide de organisatie door naar 25 medewerkers en worden ook voor de komende jaren ambitieuze doelen nagestreefd. Januari 2006 heeft Ruud Sips zijn levenswerk overdragen aan Harrie van den Broek die na ruim 27 jaar aan zijn zijde te hebben gestaan, de visie en filosofie van Ruud als geen ander kan voortzetten.

Daarbij is een optimale ondersteuning van (top-) tandartsen en patiënten ook nu nog het belangrijkste uitgangspunt. Door uitgebreide studies die Sips heeft laten verrichten, alsook door de vele internationale contacten en langjarige ervaring in de tandtechnische wereld, is een krachtig beeld op het toekomstig tandtechnisch landschap ontstaan. Hierop worden de genoemde groeiplannen gebaseerd.

Een van de inmiddels goeddeels gerealiseerde ambities is dat Sips door vooruitstrevende producenten als CM, Nobel Biocare, Vertimart en Materialise gezien wordt als een uitermate geschikt 'proeflaboratorium' voor technologische hoogstandjes, met name voor de nieuwste CAD/CAM innovaties.

Daarnaast werkt Sips samen met onder andere ziekenhuizen, kaakchirurgen en tandartsen in projectorganisaties die beogen de totale kwaliteit van dienstverlening richting patiënten sterk te verbeteren door de inzet van SimPlant software van Materialise en Nobel Guide software van Nobel Biocare.

Door intensief intercollegiaal overleg is onlangs Aldentis-Probase in de markt geïntroduceerd. Dit softwarepakket maakt het mogelijk om via een webbased database intercollegiaal overleg te plegen.